יום שני, 5 באוקטובר 2020

אתרוגים

אתרוג הוא אחד מארבעת המינים שצריכים ליטול בסוכות. בתורה לא כתוב אתרוג אלא פרי עץ הדר.
"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר" (ויקרא כג, מ).

מדוע אם כן לא ניתן לצאת ידי חובה בקלמנטינה תפוז או לימון?
סביר להניח שלחג ירצו משהו מיוחד שאין משתמשים בו כל השנה או כל העונה ועדיף גם משהו ששימושו לאכילה הוא רק בבישול או בריבות ולא כתפוז או כלימון.
כך גם פירשו חז"ל והבאים אחריהם את הציווי "פרי עץ הדר".

דיני האתרוג נזכרים במשנה:
"רבי ישמעאל אומר, שלושה הדסים ושתי ערבות ולולב אחד ואתרוג אחד" (סוכה ג,ד)

אתרוג שיש לו ריח וטעם מייצג במדרשים את אלו שיש להם גם מעשים וגם תורה.

מהאתרוג נגזר צבע ששמו בגוון של האתרוג - אתרוגי, תָּרוג או תְּרוג.

אין ספק שאתרוג היה קיים בתקופת בית שני בארץ ישראל יוספוס פלוויוס מספר שרגמו את המלך ינאי באתרוגים והתגובה הוא שלח חיילים שהרגו אלפי אנשים. עדות לכך אולי נמצא בבבלי סוכה מח/ב "...תנו רבנן מעשה בצדוקי אחד שניסך על גבי רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן".

בחפירה ארכאולוגית ברמת רחל נמצא בגן מלכותי שרידי אבקה של אתרוג הודי בטיח מהתקופה הפרסית (הכתבה בעיתון הארץ).

בתקופת ההתנתקות עלה הפועל אתרוג, כלומר שמירה כאתרוג.

אסור שהאתרוג ייפגע וייפסל לכן נוהגים להניח אותו בקופסה מרופדת.

כאשר מאתרגים מישהו אז מגנים עליו מכל משמר.

המונח בהקשר הפוליטי שבו הוא נטבע אומר, שמגנים על אדם בכל מחיר כל עוד הוא מקדם את מטרותיך. לדוגמה: למרות החשדות החמורים נגד שרון נהגו בו כאתרוג כל זמן שדרכו שירתה את דרכם של אותם פוליטיקאים.

אתרוג

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה